Výročné správy

Ročné správy o nezrovnalostiach za roky 2015-2021


Výročné správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za roky 2012-2021:

Dátum poslednej aktualizácie: 03.08.2023