Výročné správy

Ročné správy o nezrovnalostiach za roky 2015-2023


Výročné správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za roky 2012-2023:

Dátum poslednej aktualizácie: 22.05.2024