Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí

OLAF môžete kontaktovať vo všetkých úradných jazykoch týmito spôsobmi:

  • listom na adresu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations & Operations, B-1049 Brusselspre nahlasovanie podozrení z podvodov alebo na oficiálnu poštovú adresu: OLAF - European Commission, Rue Joseph II, 30 , 1000 Brussels

  • e-mailom:cez elektronický systém na stránke OLAFu

  • cez internet: prostredníctvom elektronického systému pre nahlasovanie podvodov pod názvom „Fraud notification system FNS“ https://fns.olaf.europa.eu/ a to aj anonymne. Okrem toho majú oznamovatelia možnosť pri nahlasovaní podozrenia komunikovať aj priamo s vyšetrovateľmi OLAFu, tak aby bolo možné dožiadať prípadne potrebné doplňujúce informácie a pritom rešpektovať anonymitu nahlasujúcich osôb. Už počas spustenia systému v testovacej fáze bolo cez tento systém nahlásených niekoľko podozrení, ktoré viedli k ďalšiemu vyšetrovaniu. Pozn. V pilotnej fáze je systém k dispozícii v anglickom, francúzskom, nemeckom a  holandskom jazyku, avšak správy môžu byť vkladané do elektronického formulára už vo všetkých jazykoch Európskej únie

  • Telefonicky: kontakty na generálne riaditeľstvo, riaditeľstvá pre vyšetrovania, podporu vyšetrovaní, politiku a riaditeľstvo pre zdroje  sú uvedené na internetovej stránke OLAFu v časti „Kontakty“.


 
8182