Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí

OLAF môžete kontaktovať vo všetkých úradných jazykoch týmito spôsobmi:

 • Listom: na oficiálnu poštovú adresu:

                 Európska komisia
                 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
                 B-1049 Brusel
                 Belgicko

 • žiadosť o informácie v oblasti boja proti podvodom: cez elektronický formulár na stránke OLAFu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-enquiries_sk
   
 • oznámenie podvodu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_sk najmä prostredníctvom elektronického systému pre nahlasovanie podvodov pod názvom „Fraud notification system FNS: https://fns.olaf.europa.eu/ a to aj anonymne. Okrem toho majú oznamovatelia možnosť pri nahlasovaní podozrenia komunikovať aj priamo s vyšetrovateľmi OLAFu, tak aby bolo možné dožiadať prípadne potrebné doplňujúce informácie a pritom rešpektovať anonymitu nahlasujúcich osôb. Systém k dispozícii v anglickom, francúzskom, nemeckom a  holandskom jazyku, avšak správy môžu byť vkladané do elektronického formulára už vo všetkých jazykoch Európskej únie
   
 • prostredníctvom webového formulára: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_en
   
 • Telefonicky: kontakty na generálne riaditeľstvo, riaditeľstvá pre vyšetrovania, podporu vyšetrovaní a politiku  riaditeľstvo pre zdroje  sú uvedené na internetovej stránke OLAFu v časti „Kontakty“.
8182