Irregularity Management System (IMS)

Viete, čo je systém IMS?
IMS je webová aplikácia – elektronický systém, vyvinutý a poskytnutý Komisiou na účely hlásenia nezrovnalostí OLAF-u. Hlásenia sú odosielané z najnižšej úrovne na najvyššiu, ktorou je OLAF. V podmienkach SR zasiela hlásenia o nezrovnalostiach OLAF-u výlučne ONÚ OLAF. ONÚ OLAF taktiež zabezpečuje administráciu systému IMS vo veci užívateľských prístupov do tohto systému. 

Súvisiace relevantné dokumenty: 
  1. IMS Manuál v EN
  2. IMS manuál, časť 5 v SK
  3. Prístupový formulár do IMS
  4. Príručka OLAF - Oznamovanie nezrovnalostí v zdieľanom hospodárstve, 2017 v EN
  5. Príručka OLAF - Oznamovanie nezrovnalostí v zdieľanom hospodárstve, 2017v SK
  6. Manuál nahlasovania nezrovnalostí s prílohami, verzia 7.0
  7. Ročná správa o nezrovnalostiach
29437

Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2022