COCOLAF

COCOLAF je poradný výbor Európskej komisie pre koordináciu prevencie podvodov pri Európskej komisii/OLAF-e a predstavuje fórum pre výmenu informácií o všeobecných otázkach, týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ medzi dotknutými hlavnými partnermi v členských štátoch a EK; vydáva usmernenia pre národné inštitúcie týkajúce sa podvodov a ostatných protiprávnych konaní, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Zástupcovia ONÚ OLAF sa zasadnutí zúčastňujú z dôvodu plnenia úloh kontaktného bodu pre OLAF v rámci SR.

Pod výborom COCOLAF sú zriadené nasledovné pracovné skupiny:
  • Pracovná skupina pre prevenciu podvodov (Fraud Prevention Working Group)
  • Pracovná skupina  AFCOS (AFCOS (Anti-Fraud Coordination Group)
  • Pracovná skupina pre nahlasovanie a analýzu podvodných a iných nezrovnalostí (Reporting and Analysis of Fraudulent and Other Irregularities Group)
  • Sieť komunikátorov OLAF-u – OAFCN (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicators´ network).
26796