Často kladené otázky

1. Mám podozrenie, že peniaze Európskej únie boli použité podvodným spôsobom? Čo môžem robiť?

Kontaktujte OLAF. Úrad OLAF víta informácie od kohokoľvek, kto má podozrenie na podvod alebo korupciu a ktoré majú vplyv na verejné financie EÚ. Ak máte z niečoho podozrenie, môžete podvod nahlásiť prostredníctvom kanálov uvedených nižšie. S Vašimi informáciami bude naložené so zachovaním najprísnejšej dôvery. Nemusíte mať zhromaždené dôkazy. To je úlohou OLAFu.


2. Ako kontaktujem OLAF?
  • Nahlásiť podvod online
  • Emailom
  • Napísať na adresu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgium

3. Aké jazyky môžem použiť pri kontaktovaní OLAFu?

Pri kontaktovaní OLAFu môžete použiť ktorýkoľvek z 23 oficiálnych jazykov EÚ.


4. Môžem nahlásiť podvod anonymne?

Áno. OLAF urobí čo môže, aby rešpektoval Vaše želanie ostať v anonymnite, avšak  OLAF nemôže garantovať anonymitu, ak bude prípad postúpený národným alebo disciplinárnym úradom.
Ak si zvolíte nahlásenie podvodu online s využitím Systému nahlasovania podvodov OLAFu, môžte vstúpiť aj do dialógu s vyšetrovateľom OLAFu a aj tak ostať v anonymite.
Personál inštitúcií EÚ, ktorý chce postúpiť ďalej informácie o nezrovnalostiach v rámci svojho oddelenia (tzv. Whistleblowers-informátori) môže získať špeciálnu ochranu.


5. Kedy mám kontaktovať OLAF a aké informácie mám poskytnúť?

Čím skôr, tým lepšie. Prípady môžu byť premlčané a rozhodujúce informácie môžu byť stratené, ak nie je OLAF informovaný rýchlo. Chceli by sme vedieť koho podozrievate a z čoho. Ak máte dokumenty, ktoré podporujú Vaše obvinenia, ako napríklad korešpondencia, faktúry, prosím poskytnite nám ich tiež.
Prosím, nezdržujte sa nedostatkom dôkazov pri nahlasovaní podozrení. OLAF má kvalifikovaný tím expertov, vyškolených na vyšetrovanie podvodu, aj keď má k dispozícii len malé množstvo informácií. Ak máte podozrenie, nahláste to.


6. Aké tresty môže OLAF uložiť?

OLAF nemá súdnu moc. Je to administratívny a vyšetrujúci úrad a môže len dávať odporúčania na základe svojich vyšetrovaní. OLAF môže navrhnúť následné opatrenia a požiadať EÚ inštitúcie a národné inštitúcie o spoluprácu.
Finančné odporúčania: OLAF a Európska komisia môžu požiadať o vrátenie zneužitých finančných prostriedkov.
Súdne odporúčania: Ak existuje dôkaz o potenciálnom trestnom čine, OLAF zašle správu príslušným národným orgánom odporúčajúc im právne konanie.
Disciplinárne odporúčania: Ak boli porušené štandardy profesionálneho správania euroúradníkmi, takýto prípad je predložený disciplinárnemu výboru. Európska komisia využíva politiku nulovej tolerancie.
Administratívne odporúčania: OLAF môže odporučiť zmeny v procesoch, ktoré sú náchylné na možný vznik podvodu (napr. podmienky v rámci reagovania na výzvy).