Zasadnutie pracovnej skupiny pre AFCOS-y v Bruseli

10.11.2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informoval na svojej webovej stránke o 3. zasadnutí koordinačných úradov pre boj proti podvodom  (tzv. AFCOS – Anti-Fraud Coordination Service) z členských štátov EÚ, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016 v Bruseli.
 
Na zasadnutí diskutovali zástupcovia z jednotlivých AFCOS-ov o  vzájomnej spolupráci ako aj o spolupráci s OLAF-om v boji proti podvodom s fondmi EÚ.
 
Zdroj: Webová stránka OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/events_en
https://twitter.com/OLAFPress/status/796388422302711810/photo/1