Významná spoločná colná operácia zabránila veľkým stratám na rozpočte EÚ a rozpočte členských štátov EÚ

22.01.2014

Dňa 21.1.2014 informovala Európska komisia o colnej operácii medzinárodného charakteru pod názvom „Warehouse“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2013.  Počas tejto colnej operácie bolo zabavených takmer 45 miliónov pašovaných cigariet, 140 000 litrov nafty a približne 14 000 litrov vodky. Operácia bola vykonaná Colným úradom a Daňovým inšpektorátom v Litve v úzkej spolupráci s Európskym úradom pre boj podvodom (OLAF), ako aj za účasti všetkých 28 členských štátov EÚ.
V dôsledku operácie "Warehouse" bolo zabránené významnej potenciálnej strate na rozpočte Európskej únie a jej členských štátov. Podľa predbežných odhadov by táto strata predstavovala asi 9 miliónov € v podobe neuhradených ciel a daní.
Konečné výsledky operácie boli prediskutované účastníkmi minulý týždeň na debrífingu vo Vilniuse a súčasne boli včera t.j. 21.1.2014 zverejnené v celej Európe.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe Európskej komisie na nasledovnom odkaze:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-37_en.htm
ako aj na stránke OLAFu venovanej colným operáciám:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/index_en.htm