Vyšetrovatelia Svetovej banky a OLAF-u sa spoločne zameriavajú na zneužitie rozvojovej pomoci

06.07.2009

Spoločný boj proti podvodom, ktorý ovplyvňuje rozvojovú pomoc je prioritou Dohody o spolupráci, ktorú dňa 30. júna 2009 v Bruseli podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a predstavenstvo Svetovej banky. Svetová banka je správcom významných fondov EÚ. Dohoda umožní vyšetrovateľom oboch inštitúcií bojujúcim proti podvodom a  korupcii efektívnejšie spojiť sily na ochranu peňazí určených na pomoc najchudobnejším a na využitie prostriedkov v iných oblastiach ich práce.
 
Pri príležitosti podpísania Dohody o spolupráci generálny riaditeľ OLAF-u - Franz-Hermann Brüner vyhlásil: „Európska Únia a jej členské štáty sú najväčším svetovým darcom prostriedkov rozvojovej pomoci. Je potrebné udržiavať najužšiu možnú spoluprácu s vyšetrovacími oddeleniami po celom svete, aby sme zabezpečili prevenciu proti zneužívaniu medzinárodnej pomoci podvodníkmi“. Generálny riaditeľ OLAF-u dodal: „Viceprezident Svetovej banky je kľúčovým partnerom pre OLAF z dôvodu jeho bohatých skúseností v oblasti boja proti podvodom a korupcii a taktiež z dôvodu významnej finančnej pomoci EÚ, ktorá je spravovaná Svetovou bankou“.
 
Dohoda medzi OLAF-om a Viceprezidentom Svetovej banky umožní vyšetrovacím úradom užšiu spoluprácu, väčšiu súčinnosť a efektívnejšie aktivity v oblasti činnosti spadajúcej do ich kompetencie, nie len v oblasti boja proti podvodom a zneužívania rozvojovej pomoci, ale taktiež v oblasti boja proti korupcii. Z pohľadu Európskej únie má táto Dohoda o spolupráci významnú úlohu aj v rozvojovej pomoci.

Pôvodný zdroj tlačovej správy