Vymenovanie nového generálneho riaditeľa OLAF-u

20.12.2010

Dňa 14. decembra 2010 Komisia vymenovala nového generálneho riaditeľa Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) pána Giovanniho Kesslera.

Ako generálny riaditeľ OLAF-u bude pán Kessler spravovať rozpočet približne 50 miliónov EUR v spolupráci s asi 500 zamestnancami. Bude zodpovedný za 3 úlohy OLAFU: administratívne vyšetrovania, riadenie spolupráce medzi členskými krajinami v aktivitách zameraných na ochranu rozpočtu EÚ proti podvodom a spoluprácu k návrhu Komisie k politike stratégie boja proti podvodom.

Commission appoints Mr Giovanni Kessler as Director-General of OLAF