V decembri organizuje OCKÚ OLAF ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

12.12.2014

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 16. decembra 2014 prvýkrát školenie na tému:

„Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)“.

OCKÚ OLAF ako styčné miesto pre CED pripravil pre zamestnancov orgánov verejnej správy školenie, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov s právnym základom k CED a s povinnosťami, ktoré vyplývajú riadiacim a sprostredkovateľským orgánom zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a správy tradičných vlastných zdrojov z nariadení vzťahujúcich sa k CED. Zároveň predstaví účastníkom nový Manuál k CED, verzia 1.0 a prácu so systémom CED. Následne prebehne diskusia a riešenie prípadných problémov s aplikáciou ustanovení vzťahujúcich sa k CED.

Lektorom školenia je pracovníčka OCKÚ OLAF.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú, najneskôr do 15. decembra 2014 na tel. č.:02/20925777, email: anna.machalikova@vlada.gov.sk.