V Belgicku boli odstránené dve ilegálne mincovne s Euro falzifikátmi

03.06.2011

Tlačová správa Europolu

Holandsko, Hág – V dňoch 30.mája až 1. júna 2011 boli rozobrané dva ilegálne obchody s falzifikátmi Euro. Taktiež bola rozložená organizovaná zločinecká skupina aktívna v distribúcii falšovaných eurobankoviek a mincí.

Vyšetrovanie iniciovali príslušné belgické policajné orgány a Europol. V operácii bola zaangažovaná aj francúzska polícia, zatknutím jedného z podozrivých v septembri v roku 2010. Vyšetrovanie súviselo aj s vyšetrovaním v Taliansku a u iných medzinárodných partnerov. Celková nominálna hodnota falošných eurobankoviek je 60 000 euro.

Riaditeľ Europolu vyzdvihol najmä úspešnú medzinárodnú spoluprácu pri tomto vyšetrovaní a jej dopad na boj proti organizovanému zločinu. Zároveň podporil národné vyšetrovacie orgány vo využívaní spravodajstva a technického vybavenia Europolu, ktoré umožňuje takýto efektívny zásah.

Doplňujúca informácia:
Európsky úrad pre boj proti podvodom sa taktiež zaoberá problematikou ochrany Eura, najmä v oblasti prevencie, okrem iného aj prostredníctvom implementácie školiacich programov „Hercules“  a „Pericles“.


Pôvodný zdroj tlačovej správy