Tlačové správy a oznamy

09.12.2016 - OCKÚ OLAF organizuje opakované školenie na tému zákona o verejnom o...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje opakovane v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 20. decembra  2016 školenie na tému:   „Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných z...

30.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona o verejnom obstarávaní...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 2. decembra  2016 školenie na tému:   „Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záu...

22.11.2016 - Zasadnutie pracovnej skupiny pre prevenciu podvodov v Bruseli
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informoval na svojej webovej stránke o pracovnom stretnutí pracovnej skupiny (PS) pre prevenciu podvodov – Fraud Prevention Group, ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2016 v Bruseli. PS je zložená z odborníkov z členských štátov EÚ a útva...

18.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 28. novembra 2016 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:   „Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou ...

10.11.2016 - Zasadnutie pracovnej skupiny pre AFCOS-y v Bruseli
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informoval na svojej webovej stránke o 3. zasadnutí koordinačných úradov pre boj proti podvodom  (tzv. AFCOS – Anti-Fraud Coordination Service) z členských štátov EÚ, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016 v Bruseli.   Na zasadnutí...

07.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 15. novembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

20.10.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie na tému kartelov/kartelových do...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 24. októbra 2016 školenie na tému: „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Školenie ...

04.10.2016 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie zo série školení na tému ochrany finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ SR) dňa 11. októbra  2016 školenie na tému:   „Praktické skúsenosti z výkonu kontrol“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej sp...

03.10.2016 - Návšteva ukrajinskej delegácie na sekcii kontroly a prevencie korup...
Dňa 19. septembra 2016 navštívila ukrajinská delegácia v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie (SKPK) za účelom výmeny informácií z oblasti boja proti korupcii na Slo...

03.10.2016 - SKPK spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri presadzovaní výučby boja proti ko...
Dňa 22. septembra 2016 sa zúčastnili  zástupkyne odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) a odboru kontroly a prevencie korupcie (OK PK) sekcie kontroly a prevencie korupcie (SKPK) Úradu vlády SR ako členky Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť na...