Tlačové správy a oznamy

09.10.2020 - Odbor Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému poskytovani...
Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 15. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prok...

07.10.2020 - Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvo...
Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 12. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR G...

28.09.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 6. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Ochrana f...

17.09.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávane...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná ko...

11.09.2020 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 10. septembra 2020 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 20-tu Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019. Ako vyplýva zo správy OLAF-u za rok 2019, OLAF  intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných sc...

10.09.2020 - Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ
Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

17.08.2020 - OCKÚ OLAF pokračuje v organizovaní školení z oblasti ochrany finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 03. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) školenie z oblasti finančnej kontroly pod názvom:    „Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikác...

07.07.2020 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spoluprác...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 17. júna 2020 Riadiacim výborom pre ochranu finančných...

30.04.2020 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriaden...

25.02.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušení zákona...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. marca 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) už tretie školenie v tomto roku na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému: ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>