Tlačové správy a oznamy

09.07.2019 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s ...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pre ochr...

12.06.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému overovania hospodárnosti výda...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 20. júna 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Ministerstv...

30.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávane...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 13. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná kontrol...

29.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) - z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len „ÚŠP“) a z Ministerstva vnútra SR, (ďalej len „MV SR“) o...

30.04.2019 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...

30.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. mája 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR, z Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP SR“) a z Ministerstva vnútra SR, z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len...

10.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly v kontexte...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Zákon o finančne...

25.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontrol Najvyššieho kontrolné...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „K...

14.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušovaní záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. marca 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „Najčast...

27.02.2019 - OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR zorganizoval už štvrtý se...
Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC”), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>