Tlačové správy a oznamy

06.06.2024 - 25 rokov boja proti podvodom: OLAF si pripomína 25. výročie svojej ...
Dňa 3. júna 2024 oslávil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 25 rokov svojej činnosti v boji proti podvodom.   Od začiatku svojej činnosti 1. júna 1999 OLAF uzavrel tisíce vyšetrovaní a vypátral miliardy eur, ktoré boli ukradnuté európskym daňovým poplatníkom...

29.05.2024 - ONÚ OLAF zrealizoval v máji 2024 ďalšie školenia na tému ochrany fi...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval dňa 16. mája 2024 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ) na tému: ...

15.05.2024 - Osobitná správa Európskeho dvora audítorov 07/2024 o vymáhaní fina...
Európsky dvor audítorov (EDA) uverejnil dňa 7. mája 2024 osobitnú správu 07/2024 Systémy Komisie na vymáhanie výdavkov EÚ vykazujúcich nezrovnalosti – Potenciál vymôcť viac a rýchlejšie, ktorá bola vypracovaná pod vedením člena EDA Jorga Kristijana Petroviča. Audítori EÚ z...

02.05.2024 - ONÚ OLAF zrealizoval v apríli 2024 dve školenia na tému ochrany fin...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval dňa 25. apríla 2024 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na tému:   “ ...

26.04.2024 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2023. Výročná správa bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komu...

27.03.2024 - ONÚ OLAF zrealizoval v marci 2024 dve školenia na tému ochrany fina...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval dňa 21. marca 2024 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na tému: “Z...

19.03.2024 - Výročná správa EPPO za rok 2023
Európska prokuratúra (EPPO) vydala  dňa 1. marca 2024 výročnú správu o svojej činnosti za rok 2023.  Z najnovšej výročnej správy EPPO vyplýva, že ku koncu roka 2023 bolo vedených celkovo 1927 aktívnych vyšetrovaní, pričom celková škoda na rozpočte EÚ sa odhaduje na 19,2 mil...

26.02.2024 - ONÚ OLAF zrealizoval vo februári 2024 školenie na tému verejného o...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval dňa 15. februára 2024 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy,v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚna tému: "Verej...

19.12.2023 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2022 (ďalej len „Výročná správa“). Výročná správa bola vypracovaná čl...

03.11.2023 - Spojenie síl v boji proti podvodom – stretnutie národných koordinač...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) usporiadal v dňoch 18. – 19. októbra 2023 vo Vilniuse (Litva) 10. zasadnutie vnútroštátnych koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (tzv. AFCOS-ov) zo všetkých členských štátov EÚ. Výročná konferencia bola organizovaná v spoluprác...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>