Tlačové správy a oznamy

11.04.2018 - OCKÚ OLAF zorganizoval v spolupráci s odborom prevencie korupcie ÚV...
Dňa 09. apríla 2018  sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len: OCKÚ OLAF“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ved...

06.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kolúzie, kartelov a narušenia...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 12. apríla 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Kolúzia, ...

02.03.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 16. marca 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Zákon č. 323/...

02.02.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zá...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 13. februára 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčast...

29.01.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme Arachne
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s odborom administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v dňoch 30. - 31. januára 2017 dvojdňové školenie na tému:   „Školenie v ...

05.12.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o vyšetrovaní na úseku colnej správy ...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 11. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančnej správy SR (ďalej len „FS SR“) školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Priebeh vyšetro...

24.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) školenie na tému:   „Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania...

16.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právni...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 01. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) opakované školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike v tomto rok...

13.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o odhaľovaní podvo...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 24. novembra 2017 druhé školenie na tému: „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ...

13.10.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému najčastejš...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. októbra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (MF SR) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike:   „Najčastejšie sa vyskytujúce prob...