Tlačové správy a oznamy

30.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. mája 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR, z Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP SR“) a z Ministerstva vnútra SR, z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len...

10.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly v kontexte...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Zákon o finančne...

25.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontrol Najvyššieho kontrolné...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „K...

14.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušovaní záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. marca 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „Najčast...

27.02.2019 - OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR zorganizoval už štvrtý se...
Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC”), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ...

26.02.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. marca 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančného riaditeľstva SR  (ďalej len „FR SR“) druhé školenie v roku 2019 v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „O...

13.02.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pravidiel ochrany hospodárske...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. februára 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) prvé školenie v roku 2019 v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:    ...

12.11.2018 - OCKÚ OLAF organizuje jedno z hlavných školení na tému ochrany finan...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. novembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) školenie zamerané priamo na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom:   ...

25.09.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. októbra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:      „Zákon ...

19.09.2018 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>