Tlačové správy a oznamy

07.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 15. novembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

20.10.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie na tému kartelov/kartelových do...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 24. októbra 2016 školenie na tému: „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Školenie ...

04.10.2016 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie zo série školení na tému ochrany finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ SR) dňa 11. októbra  2016 školenie na tému:   „Praktické skúsenosti z výkonu kontrol“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej sp...

03.10.2016 - Návšteva ukrajinskej delegácie na sekcii kontroly a prevencie korup...
Dňa 19. septembra 2016 navštívila ukrajinská delegácia v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie (SKPK) za účelom výmeny informácií z oblasti boja proti korupcii na Slo...

03.10.2016 - SKPK spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri presadzovaní výučby boja proti ko...
Dňa 22. septembra 2016 sa zúčastnili  zástupkyne odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) a odboru kontroly a prevencie korupcie (OK PK) sekcie kontroly a prevencie korupcie (SKPK) Úradu vlády SR ako členky Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť na...

23.09.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 30. septembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

02.09.2016 - Colné podvody významne škodia finančným záujmom EÚ. Colné vyšetrova...
Od 1. septembra 2016 budú colní vyšetrovatelia v celej Európskej únii môcť využívať nové elektronické nástroje umožňujúce účinnejší boj proti colným podvodom.   V dôsledku aktualizácie colných predpisov budú mať orgány prístup k novým informačným systémom, ktoré zaznamenáv...

31.08.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kartelov/kartelových dohôd a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 9. septembra 2016 školenie na tému:   „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Škole...

25.07.2016 - Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fo...
Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ...

22.07.2016 - Boj proti obchodu s tabakovými výrobkami vyžaduje spoločné globálne...
Nakoľko nezákonný obchod s tabakom je celosvetovým problémom, vyžaduje si spoluprácu v celosvetovom meradle. FCTC Protokol (Framework Convention on Tobacco Control) je prvou medzinárodnou zmluvou vypracovanou tak, aby riešila medzinárodné pašovanie tabaku. Stanovuje opatrenia na...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>