Tlačové správy a oznamy

27.02.2019 - OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR zorganizoval už štvrtý se...
Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC”), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ...

26.02.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. marca 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančného riaditeľstva SR  (ďalej len „FR SR“) druhé školenie v roku 2019 v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „O...

13.02.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pravidiel ochrany hospodárske...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. februára 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) prvé školenie v roku 2019 v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:    ...

12.11.2018 - OCKÚ OLAF organizuje jedno z hlavných školení na tému ochrany finan...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. novembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) školenie zamerané priamo na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom:   ...

25.09.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. októbra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:      „Zákon ...

19.09.2018 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pripravovanej novely zákona o...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:       „Pripra...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuáln...

01.08.2018 - OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci so sieťovými partnermi Ročnú sprá...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ v zmysle úlohy č. B.2. Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj ...

25.06.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. júla 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuálne zme...