Tlačové správy a oznamy

18.09.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému správneho konania a jeho apli...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 03. októbra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Správne konanie...

18.09.2019 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému finančnej ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 30. septembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Zákon o ...

06.09.2019 - OCKÚ OLAF organizuje opakované školenie na tému pravidiel ochrany h...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 18. septembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) druhé školenie v roku 2019 v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   ...

06.09.2019 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 03. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol...

20.08.2019 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému overovania hospodárnos...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. septembra 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Minist...

09.07.2019 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s ...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pre ochr...

12.06.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému overovania hospodárnosti výda...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 20. júna 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Ministerstv...

30.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávane...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 13. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná kontrol...

29.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) - z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len „ÚŠP“) a z Ministerstva vnútra SR, (ďalej len „MV SR“) o...

30.04.2019 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...