Tlačové správy a oznamy

21.01.2020 - Školenie “Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inšti...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 29. januára 2020 prvé školenie v tomto roku z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“)...

12.12.2019 - Generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR podpísal Memorand...
Dňa 9. decembra 2019 sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR spolu so zamestnancami odboru OCKÚ OLAF v Luxemburgu na 4. konferencii o boji proti korupcii organizovanej Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja ...

21.11.2019 - OCKÚ OLAF organizuje tretie školenie v roku 2019 na tému overovania...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. novembra 2019 v spolupráci so sieťovými partnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) a Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) ďalšie šk...

14.11.2019 - OCKÚ OLAF prezentoval tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boj...
Dňa 5. novembra 2019 sa zúčastnila zástupkyňa odboru OCKÚ OLAF na panelovej diskusii v rámci konferencie: „Inovácie v odbornom vzdelávaní“ na tému „Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?“, na základe pozvania Štátneho inštitútu odborného vzde...

12.11.2019 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému finančnej ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. novembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná ...

31.10.2019 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému kontrol Najvyššieho ko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 11. novembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     ...

28.10.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušovaní záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. novembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) druhé školenie v tomto roku na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom: ...

21.10.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 29. októbra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pod názvom:   ...

18.10.2019 - Rozpočet EÚ: Európska komisia zverejnila 30. výročnú správu o ochra...
Dňa 11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej úni...

08.10.2019 - OCKÚ OLAF organizuje jedno z hlavných školení na tému ochrany finan...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF ÚV SR“) organizuje dňa 22. októbra 2019 jedno z najvýznamnejších školení, týkajúcich sa problematiky ochrany finančných záujmov Európskej únie pod názvom:   „Ochrana finančných záujm...