Tlačové správy a oznamy

07.07.2017 - OLAF a colní úradníci majú prístup k novým IT nástrojom na boj prot...
OLAF spustil minulý týždeň (t.j. od 26. 06. 2017 – 30.06.2017)  na svojom twitterovom účte @OLAFPressinformačnú kampaň pod názvom: „Nariadenie 515“ (resp. „Nasleduj 515-tku“ alebo „Novela nariadenia 515 – tzv. kontajnerová kampaň“) na prezentáciu nových IT nástrojov na boj proti...

13.06.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na najčastejšie sa vyskytu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 22. júna 2017 školenie na tému:   „Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite“   Školenie je určené pre...

30.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na mechanizmy daňových pod...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) dňa 8. júna 2017 školenie na tému:   „Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov a ochrana finančných záujmov EÚ“ Školenie je ...

12.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 18. mája  2017 školenie na tému: „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostrie...

05.05.2017 - OCKÚ OLAF bude opäť prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2017 ochra...
Dňa 9. mája 2017 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).   Na podujatí bude odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentovať pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s...

03.05.2017 - Úrad vlády zrealizoval ďalší seminár pre vedúcich pedagógov základn...
ÚV SR zorganizoval v rámci spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nimi podriadenými organizáciami ďalší seminár pre pedagógov na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie.   Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnil ...

03.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému riadenie r...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje dňa 11. mája 2017 ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku na tému: „Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF“ Školenie je určené pre ...

18.04.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právni...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     ...

29.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zá...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčastej...

22.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému praktických skúseností z výko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 30. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ...