Tlačové správy a oznamy

18.01.2013 - Návšteva eurokomisára Algirdasa Šemetu na Slovensku
Dňa 17. januára 2013 prijal predseda vlády SR Robert Fico v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave komisára Európskej komisie pána Algirdasa Šemetu, zodpovedného za daňovú politiku, colnú úniu, audit a boj proti podvodom. Témami spoločného rokovania bola Rada pre hospodárske a fin...

13.12.2012 - OLAF vypracoval zhrnutie úspechov svojej činnosti dosiahnutých v ro...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vypracoval dokument „Zhrnutie úspechov úradu OLAF dosiahnutých v roku 2011 a príklady našich prípadov“. Údaje vychádzajú z Výročnej správy OLAFu za rok 2011 zverejnenej dňa 3. júla 2012 OLAFom a následne aj odborom Centrálny kontak...

07.12.2012 - Školenia realizované OCKÚ OLAF v decembri 2012
Dňa 11. decembra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:  „Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní, jeho aplikácia v praxi a najčastejšie sa opakujúce nedostatky v procese ve...

26.10.2012 - Školenie „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalo...
V dňoch 29. – 30. októbra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie pod názvom: „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalosti v rámci e...

19.10.2012 - Tlačové vyhlásenie v mene Európskej komisie
Dňa 16. októbra 2012 vydala Európska komisia tlačové vyhlásenie, týkajúce sa rezignácie komisára Johna Dalliho. Komisár John Dalli oznámil svoju rezignáciu prezidentovi Európskej komisie Jose Manuel Barrosovi po ukončení vyšetrovania OLAF-u ohľadne sťažnosti od výrobcu cigariet ...

23.07.2012 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2011
Dňa 6. júla 2012 vzala vláda Slovenskej republiky na svojej 14. schôdzi na vedomie Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2011. Materiál bol predkladaný na rokovanie vlády SR na základe úlohy B. 3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej...

06.07.2012 - Nová Výročná správa OLAFu o operatívnej činnosti za rok 2011
Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedk...

04.07.2012 - OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok...
Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. OLAF riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prost...

03.07.2012 - Úspešné vyšetrovanie OLAFu v prípade korupcie úradníka Európskej ko...
Bývalý úradník Európskej komisie bol odsúdený v stredu 27. júna 2012 trestným súdom v Bruseli na 40 mesiacov a peňažný trest  vo výške 50 000 EUR za uvoľnenie dôverných informácií o vývozných náhradách pre obilie súkromným spoločnostiam špecializujúcim sa na marketing poľnohospo...

09.05.2012 - Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012
V sobotu 12. Mája 2012 sa uskutoční v Bruseli v  budove Európskej komisie Berlaymont Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012. Podujatie bude prebiehať v čase od 10:00 h do 18:00 h. OLAF sa bude na tejto udalosti prezentovať so svojim „zábavným stánkom“. Návštevníci budú ...