Tlačové správy a oznamy

05.03.2014 - Európska komisia a Grécko spolupracujú v boji proti podvodom a koru...
V dňoch 26. – 27. februára 2014 hosťoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v Aténach stretnutie na najvyššej úrovni na tému: "Boj proti podvodom v oblasti politiky súdržnosti EÚ". Na podujatí organizovanom v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie...

14.02.2014 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zorganizoval dňa 13. februára 2014 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru škol...

22.01.2014 - Významná spoločná colná operácia zabránila veľkým stratám na rozpoč...
Dňa 21.1.2014 informovala Európska komisia o colnej operácii medzinárodného charakteru pod názvom „Warehouse“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2013.  Počas tejto colnej operácie bolo zabavených takmer 45 miliónov pašovaných cigariet, 140 000 litrov nafty a približne 14 000 litrov...

17.01.2014 - Nová pracovná dohoda medzi OLAFom a Dozorným výborom
Dňa 14. januára 2014 bola uzatvorená nová pracovná dohoda medzi Európskym úradom pre boj  proti podvodom (OLAF) a Dozorným výborom pre OLAF (ďalej len „dohoda“). Dohoda bola podpísaná generálnym riaditeľom úradu OLAF Giovanni Kesslerom a Johanom Denolfom, predsedom Dozorného výb...

19.12.2013 - Iniciatíva EÚ na zvyšovanie povedomia o potrebe bezpečnosti hračiek...
S cieľom zvyšovania povedomia o dôležitosti bezpečnosti hračiek a zdôraznenia rizika kupovania falšovaných hračiek pre deti v čase Vianoc, komisár Európskej komisie pre priemysel a podnikanie p. Tajani prezentuje dňa 20.12.2013 o 10:30 h v Ríme na námestí Piazza Venezia kampaň EÚ „...

12.12.2013 - Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje dňa 17. decembra 2013 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Nezrovnalosti v oblasti Tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“. Školenie je ur...

26.11.2013 - OLAF a talianska Guardia di Finanza odhalili 9-miliónový podvod voč...
Spoločné vyšetrovacie činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a talianskej Guardia di Finanza viedli k odhaleniu veľkého podvodu, ktorý pripravil rozpočet EÚ o viac než 9 miliónov Eur. Zistilo sa, že talianska firma zneužila financovanie z Európskeho rozvojového ...

15.11.2013 - Ďalšie školenia OCKÚ OLAF na tému ochrany finančných záujmov EÚ v S...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiaci november 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Dohľad vo verejnom obstarávaní - školenie sa koná dňa 18. 11. 2013, miesto konania: Úrad vlády SR, N...

15.10.2013 - Konferencia OLAF-u zameraná na boj proti podvodom v oblasti program...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) organizuje v dňoch 14. – 15. októbra 2013 v chorvátskom Záhrebe konferenciu na tému "Ako predchádzať a bojovať proti podvodom v oblasti rozvoja vidieka". Na konferencii sa zúčastňujú odborníci zo všetkých členských štátov EÚ, a tiež z ...

30.09.2013 - Rozhodnutie Komisie 2013/478/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/35...
Dňa 28.09.2013 bolo v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie rozhodnutie Komisie č. 2013/478/...