Tlačové správy a oznamy

06.02.2015 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v roku 2015 školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú čerpanie, kontrolu, výkon vládneho auditu, monitorovanie finančných prostr...

22.01.2015 - Informácia o realizácii školenia v oblasti ochrany finančných záujm...
Dňa 29. januára 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie na tému: Správna evidencia nezrovnalosti v ITMS, riešenie nezrovnalosti v rámci auditov operácií a systémových auditov Šk...

09.01.2015 - Vláda SR schválila aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančný...
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx...

09.01.2015 - aktualizácia Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020.   http://www.rokovania.sk/Rokovanie.as...

12.12.2014 - OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v úradoch samosprávnych krajov ...
V dňoch 20. 11. 2014 až 2. 12. 2014 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (SK PK ÚV SR) prednášky na tému: „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti  prevencie korupcie a boja proti korupcii a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ pre  160 zamestnancov 7 úr...

12.12.2014 - V decembri organizuje OCKÚ OLAF ďalšie školenie v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 16. decembra 2014 prvýkrát školenie na tému: „Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)“. OCKÚ OLAF ako styčné miesto pre CED pripravil pre zamestnancov orgánov verejnej správy školenie, k...

25.11.2014 - Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 27. novembra 2014 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“ Školenie je ur...

06.11.2014 - Nová podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná aj za ochranu roz...
Od 1. novembra 2014 začala fungovať nová Európska komisia (EK). Problematika ochrany rozpočtu EÚ pred podvodmi a korupciou bude patriť do portfólia podpredsedníčky EK pre rozpočet a ľudské zdroje pani Kristalini Georgievovej. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bude...

03.10.2014 - Školenia OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v októbr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje v mesiaci október 2014 dve školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie sa bude konať dň...

12.09.2014 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných z...
Dňa 19. septembra 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym a...