Tlačové správy a oznamy

10.08.2015 - Dňa 31. júla 2015 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochr...
Členské štáty sú čoraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pri odhaľovaní a stíhaní väčšieho počtu prípadov podvodov než v predchádzajúcom roku. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrovaných  1649 prípadov, čo je o 2% viac než v roku 2013. Toto je kľúčové...

29.06.2015 - Informácia o realizácii školenia na tému evidencie nezrovnalostí v ...
V dňoch 30. júna, 2. júla, 7. júla a 9. júla 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR sériu školení na tému: Správna evidencia nezrovnalostí v systéme ITMS Školenie je určené pre používateľov systému ITMS, ktorí evidujú údaje o nezr...

16.06.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontroly a auditu v rámci imp...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 25. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) školenie na tému:   „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie je ur...

10.06.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 16. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR) a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) školenie na tému: „Trestné právo v kontexte ochrany finančných záujmov EÚ v ...

03.06.2015 - Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovní...
Dňa 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom 15. výročnú správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej aj „Výročná správa“). V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel v...

28.05.2015 - Finančná podpora EÚ v rámci programu Hercule II pomohla členským št...
Program Európskej komisie - Hercule II, v rámci ktorého bolo poskytnutých takmer 100 miliónov EUR na aktivity v rámci boja proti podvodom v rokoch 2007 až 2013, dosiahol svoje ciele a priniesol hmatateľné výsledky na národnej úrovni. To sú hlavné závery Správy Komisie o splnení cie...

14.05.2015 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na oslavách Dňa Európy 2015 v Bratislave
Dňa 7. mája 2015 sa konali v Bratislave na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluorganizoval aj Úrad vlády SR (ÚV SR). Na organizácii podujatia na Hviezdoslavovom námestí, zameranom na informovanie o európskych štrukturálnych fondoch, sa podieľal aj odbor ...

29.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 19. mája 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému: „Mechanizmus daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných z...

15.04.2015 - V rámci programu Hercule III poskytne Európska komisia ďalšie finan...
Hercule III je finančný program špeciálne zameraný na boj proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Umožňuje obstarávanie špecializovaného vybavenia a databáz, využívaných vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a školení pre...

08.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému colných podvodov a ich odhaľo...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 17. apríla 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:   „Mechanizmy  colných podvodov a ich odhaľovanie colnými orgánmi pri výkone následných kontrol v...