Tlačové správy a oznamy

01.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem štvrté školenie o kontrole a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 12. apríla 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit pod...

08.03.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 14. marca 2016 školenie na tému:   "Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy z...

17.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem už tretie školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 25. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...

09.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem opakovane školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 18. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...

21.01.2016 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančnýc...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizujeako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie dňa 29. januára 2016 školeniena tému:   „Systém ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“   Školenie je určené pre ...

12.01.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o kontrole a audite podľa nového záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 21. januára 2016 prvé školenie v roku 2016 na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   ...

11.12.2015 - OLAF zorganizoval v spolupráci s Colnou správou v Luxemburgu školia...
V dňoch 2. - 4. decembra 2015 sa uskutočnil v Luxemburgu 13. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u – OAFCN. Organizátorom seminára bol OLAF a hosťujúcou inštitúciou Colná správa v Luxemburgu. Seminára sa zúčastnilo celkovo 80 komunikačných pracovníkov v rámci partnerských ...

09.12.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 15. decembra 2015 v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému: * Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných z...

24.11.2015 - OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v Regionálnych rozvojových agen...
V dňoch 27. 10. 2015 až 9. 11. 2015 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie  Úradu vlády SR (SKPK ÚV SR) v spolupráci s RRA Topolčiansko, Lučenec, Dolný Turiec a Prešov, zriadenými pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, prednášky na tému: „Zvyšo...

20.11.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 27. novembra 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) v tomto roku už druhé školenie na tému:   „NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR...