Tlačové správy a oznamy

12.01.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o kontrole a audite podľa nového záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 21. januára 2016 prvé školenie v roku 2016 na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   ...

11.12.2015 - OLAF zorganizoval v spolupráci s Colnou správou v Luxemburgu školia...
V dňoch 2. - 4. decembra 2015 sa uskutočnil v Luxemburgu 13. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u – OAFCN. Organizátorom seminára bol OLAF a hosťujúcou inštitúciou Colná správa v Luxemburgu. Seminára sa zúčastnilo celkovo 80 komunikačných pracovníkov v rámci partnerských ...

09.12.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 15. decembra 2015 v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému: * Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných z...

24.11.2015 - OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v Regionálnych rozvojových agen...
V dňoch 27. 10. 2015 až 9. 11. 2015 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie  Úradu vlády SR (SKPK ÚV SR) v spolupráci s RRA Topolčiansko, Lučenec, Dolný Turiec a Prešov, zriadenými pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, prednášky na tému: „Zvyšo...

20.11.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 27. novembra 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) v tomto roku už druhé školenie na tému:   „NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR...

13.11.2015 - OCKÚ OLAF navštívili zástupcovia bulharského koordinačného útvaru p...
V dňoch 2. - 7. novembra 2015 navštívili Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie, odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej „OCKÚ OLAF“), ktorý plní úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom, zástupcovia bulharského AFCOS-u (pozn. AFCOS je koordinačný útva...

22.10.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o kontrole a audite v rámci implementácie finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a  Najvyšším kontrolným SR (NKÚ SR) dňa 29. októbra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európs...

07.10.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o verejnom obstarávaní
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 16. októbra  2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:  Zákon o...

22.09.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o kartelových dohodách a dokazovaní kolúzneho sp...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) dňa 29. septembra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:   „Kartelové do...

26.08.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 10. septembra 2015 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému:   „Nezrovnalosti v poľn...