Tlačové správy a oznamy

01.06.2016 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádz...

06.05.2016 - OCKÚ OLAF bude prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2016 ochranu fi...
Dňa 9. mája 2016 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom a Primaciálnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluoranizuje aj Úrad vlády SR.   Na Primaciálnom námestí bude OCKÚ OLAF prezentovať pôsobenie Úradu vlády SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finan...

26.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme nahlasovania nezrovnalostí ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 29. apríla 2016 školenie na tému: „Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 - 2020“   Školenie je určené pre pracovníkov vere...

14.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o novom zákone o v...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 22. apríla 2016 ďalšie školenie na tému:   “Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej ...

07.04.2016 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...

07.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme riadenia európskych štruktu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) Úradu vlády SR dňa 15. apríla 2016 školenie na tému:    „Systém riadenia európskych štrukturálnych  a investičných fondov (programové...

01.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem štvrté školenie o kontrole a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 12. apríla 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit pod...

08.03.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 14. marca 2016 školenie na tému:   "Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy z...

17.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem už tretie školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 25. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...

09.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem opakovane školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 18. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...