Tlačové správy a oznamy

18.04.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právni...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     ...

29.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zá...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčastej...

22.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému praktických skúseností z výko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 30. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ...

02.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 09. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“)školeniena tému:   „Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania“ ...

02.03.2017 - V Bruseli sa koná konferencia k hodnoteniu uplatňovania Nariadenia ...
V dňoch 1. - 2. marca 2017 prebieha v Bruseli konferencia na tému zhodnotenia uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej aj „nariadenie“), ktorým sa riadi činnosť OLA...

15.02.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v roku 2017 na tému ochrany fin...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje dňa 23. februára 2017 školenie na tému:   „Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú pos...

14.02.2017 - Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR zrealizovala pr...
Dňa 14. februára 2017  sa uskutočnil seminár, ktorý zorganizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len: SKPK“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (...

19.01.2017 - OCKÚ OLAF organizuje prvé školenie v roku 2017 na tému ochrany fina...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje ako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie dňa 26. januára 2017 školenie na tému:               „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“ Školenie je určené pr...

09.12.2016 - OCKÚ OLAF organizuje opakované školenie na tému zákona o verejnom o...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje opakovane v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 20. decembra  2016 školenie na tému:   „Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných z...

30.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona o verejnom obstarávaní...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 2. decembra  2016 školenie na tému:   „Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záu...