Talianske orgány a OLAF odhalili rozsiahly podvod s fondmi EÚ na Sicílii

26.06.2013

Talianska Finančná polícia a Štátne zastupiteľstvo Palerma sa spoľahli na dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania OLAF-u pri odhalení rozsiahleho podvodu na Sicílii, ktorý sa týkal aj fondov EÚ. Na základe minulotýždňovej operácie je vyšetrovaných 47 osôb, z ktorých 17 je vo väzbe a takisto bol zadržaný majetok v hodnote 28 miliónov EUR.
Jedno z vyšetrovaní vedené v tejto veci Finančnou políciou sa týkalo zneužitia programu podpory z Európskeho sociálneho fondu pri odbornej príprave nezamestnaných, a to v rámci Regionálneho operačného programu pre Sicíliu na obdobie rokov 2000-2006.
Akcia talianskych orgánov bola spustená na základe dôkazov zhromaždených OLAF-om, po podozreniach na rozsiahle zneužívanie projektu "Consulenza, Orientamento e Apprendistato Co.or.Ap" implementovaného na Sicílii. Cieľom projektu bolo ponúknuť mladým ľuďom kariérne poradenstvo, usmernenie a výučbu. Konečný príjemca, CIAP (Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato di Palermo), prijal nových zamestnancov a zriadil množstvo pobočiek po celej Sicílii. Vyšetrovaním vedeným OLAF-om sa odhalila existencia mnohých nelegálnych praktík pri realizácii tohto projektu.
OLAF vydal vo svojej záverečnej správe z júna 2011 finančné a súdne odporúčania. Odporučil, aby príslušný orgán, ktorým je Generálne riaditeľstvo (GR) Európskej komisie pre zamestnanosť, získal späť sumu poskytnutú z fondov EÚ. Tento proces stále prebieha. OLAF poskytol Štátnemu zastupiteľstvu v Palerme odkaz na svoju správu pre prípadné súdne konanie a informoval taliansky Dvor audítorov a ďalšie príslušné orgány v Taliansku.

Dňa 19. júna 2013 Finančná polícia oznámila, že na základe jej následného vyšetrovania:
  • 47 osôb je vyšetrovaných pre machinácie pri verejnom obstarávaní, korupciu, nelegálne financovanie politických strán, daňový podvod, podvody týkajúce sa rozpočtu EÚ, 17 osôb je vo väzbe;
  • bolo zhabaných 28 miliónov EUR v podobe aktív, nehnuteľností a obchodných spoločností;
  • bolo vykonaných 50 kontrol
Generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler v tejto súvislosti uviedol: „Toto je dobrý príklad úzkej spolupráce medzi OLAF-om a národným orgánom v boji proti zlému nakladaniu s fondmi Európskej únie a inými verejnými zdrojmi. Naša spolupráca prispela k rozhodujúcej akcii talianskych orgánov pri tomto závažnom prípade“.

Kontext:
Celkový finančný vplyv projektu, ktorého sa týkalo vyšetrovanie vedené OLAF-om, predstavuje 15 miliónov EUR, z čoho 10,6 milióna EUR bolo vyčlenených z Európskeho sociálneho fondu. Finančná oprava začatá Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť na základe odporúčaní OLAF-u prebieha.

Bližšie informácie môžete nájsť v samotnej tlačovej správe OLAFu č. 4/2013 zo dňa 21. júna 2013 zverejnenej na webovom sídle OLAF-u na adrese: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20130621_01_en.htm
Tlačová správa OLAF-u bola OCKÚ OLAF postúpená prostredníctvom siete   komunikátorov OLAFu (OAFCN).