Spojené kráľovstvo má na muške zahraničné bankové účty

16.09.2009

Daňový orgán Spojeného kráľovstva, Daňová a colná správa Jej Veličenstva, potvrdil podrobnosti týkajúce sa novej iniciatívy výmeny daňových informácií, ktorá umožní daňovým poplatníkom s neuhradenými daňami z prostriedkov na zahraničných účtoch alebo z majetku v zahraničí vyrovnať svoje daňové záväzky s miernejšou pokutou.

V rámci iniciatívy New Disclosure Opportunity (nová príležitosť oznámenia príjmov) (NDO) bude osobám, ktoré v období od 1. septembra 2009 do 12. marca 2010 úplne a presne nahlásia úradu výšku svojich nezdanených príjmov a majetku, umožnené využiť nižšiu 10% pokutu.Daňoví poplatníci, ktorí sa rozhodnú nevyužiť túto príležitosť a následne sa zistí, že majú nevysporiadané daňové záväzky, zaplatia 30% alebo vyššiu pokutu a zároveň sa vystavujú hrozbe trestného stíhania.

Aj keď Daňová a colná správa Jej Veličenstva očakáva, že väčšina tých, ktorí sa rozhodnú svoje príjmy a majetok v zahraničí v priebehu NDO priznať budú rezidentmi Spojeného kráľovstva, táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby a podniky, ktoré žijú a/alebo podnikajú mimo Spojeného kráľovstva, napr. v rámci Európskej únie.  NDO je pre všetkých – vrátane jednotlivcov a podnikov sídliacich v zahraničí.  Ak majú neuhradené daňové záväzky voči Spojenému kráľovstvu súvisiace so zahraničnými účtami alebo majetkom, je NDO k dispozícii aj im.

Minister financií Stephen Timms sa vyjadril:
„Vyzývam všetkých vlastníkov zahraničných účtov, na ktorých sa nachádzajú nezdanené príjmy alebo výnosy, aby využili túto jednoduchú a priamu schému.“
„Väčšina zahraničných investorov už platí daň, ktorú vyžaduje zákon a je spravodlivé, aby pravidlá rešpektovali všetci.“

„Daňový únik nie je zločinom bez obetí.Naše verejné služby ukracuje o životne nevyhnutné prostriedky, ktoré sú im určené, a na plecia poctivých daňových poplatníkov kladie nespravodlivé bremeno.“

Stály tajomník Daňovej a colnej správy jej Veličenstva pre oblasť daní, Dave Hartnett, povedal:
„Viem, že existujú aj takí čo ľutujú, že nevyužili Offshore Disclosure Facility (možnosť nahlásenia zahraničných príjmov - ODF) v roku 2007, ktorá bola zameraná predovšetkým na klientov piatich veľkých bánk.Teraz má vďaka NDO každý možnosť zaplatiť dane z príjmov alebo majetku v zahraničí, ktoré je dlžný s omnoho nižšou pokutou než za bežných okolností.“
 
„Postup je jednoduchý a priamy.Klient nás môže kontaktovať písomne alebo prostredníctvom špeciálneho spojenia cez našu webovú stránku.“
„Toto bude posledná možnosť takéhoto druhu.“

Podrobnosti

 1. NDO je možné využiť ak záujemca oznámi svoj zámer Daňovej a colnej správe Jej Veličenstva v období od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009.
 2. Záujemcovia oznamujúci svoj zámer písomne, sú povinní urobiť tak od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009.
 3. Záujemcovia oznamujúci svoj zámer elektronicky, sú povinní urobiť tak od 1. októbra 2009 do 30. novembra 2009.
 4. Nezdanené príjmy a výnosy v zahraničí je možné priznať:
  • písomne od 1.septembra 2009 do 31. januára 2010
  • elektronicky od 1. októbra 2009 do 12. marca 2010
 5. Pokuta vo výške 10% sa vzťahuje iba na tie osoby, ktoré nevyužili ODF Daňovej a colnej správy Jej Veličenstva v roku 2007.
 6. Tým, ktorí priznali svoje nezdanené príjmy v rámci ODF 2007 a mohli vtedy využiť zníženú 10% sadzbu pokuty, ale nedokončili predpísaný postup a teraz by chceli priznať svoje nezdanené príjmy, Daňová a colná správa Jej Veličenstva ponúka možnosť uhradiť pokutu vo výške 20% (toto je stále nižšia než bežná sadzba, ale zároveň je dôkazom toho, že nevyužité výhodné sadzby sa neopakujú).
 7. ODF prebiehala od apríla do novembra 2007.
 8. Po uzatvorení tohto programu, 12. marca 2010, budú daňoví poplatníci, ktorí nevyužili príležitosť priznať svoje nezdanené príjmy a ktorých daňový úrad odhalí, čeliť pokutám vo výške 30% až 100% nezaplatenej dane. Zároveň budú čeliť riziku trestného stíhania.

 

Správa tlačového oddelenia Daňovej a colnej správy Veľkej Británie