Školiace aktivity zrealizované v roku 2021

Október 2021

1. Názov: Európska prokuratúra - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
Termín a miesto konania: 08. 10. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 20

2. Názov: Skúsenosti z výkonu vládnych auditov - vybrané témy
Termín a miesto konania: 18. 10. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 43
 
3. Názov: Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Termín a miesto konania: 19. 10. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 48
 
4. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Termín a miesto konania: 29. 10. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 39
 
September 2021

1. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Termín a miesto konania: 07. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 46
 
2. Názov: Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania a problematika súdnych konaní
Termín a miesto konania: 16. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 46

3. Názov: Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
Termín a miesto konania: 23. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 46

4. Názov: Štátna pomoc
Termín a miesto konania: 24. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Počet účastníkov: 48
 

 
Jún 2021 
 
1. Názov: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
Termín a miesto konania: 14. 6. 2021
Počet účastníkov: 22  
      
2. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Dátum školenia: 21. 6. 2021    
Počet účastníkov: 30
        
3. Názov: Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami
Dátum školenia: 24. 6. 2021
Počet účastníkov: 32

28696