Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR

12.12.2013

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje dňa 17. decembra 2013 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR:
„Nezrovnalosti v oblasti Tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“.
Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Lektormi školenia sú zamestnanci verejnej správy.