Školenie OCKÚ OLAF o verejnom obstarávaní

07.10.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 16. októbra  2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:
  •  Zákon o verejnom obstarávaní (Novela zákona o verejnom obstarávaní)
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia budú zamestnanci ÚVO.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 11:30 h s registráciou od 8:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 12. októbra 2015 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.