Školenie OCKÚ OLAF o kartelových dohodách a dokazovaní kolúzneho správania

22.09.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) dňa 29. septembra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:
 
„Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektorkou školenia bude zamestnankyňa PMÚ SR.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:00 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 23. septembra 2015 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.