Školenia OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v októbri 2014

03.10.2014

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje v mesiaci október 2014 dve školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR:

„Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“

Školenie sa bude konať dňa 16. októbra 2014 na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

„Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, postavenie PMÚ a kartelové dohody“   

Školenie sa bude konať dňa 30. októbra 2014 na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

Školenia sú určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (ŠF), poľnohospodárskych fondov, Kohézneho fondu (KF) a plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.  

Lektormi školenia sú zamestnanci štátnej správy.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú, tel.: 02/20925777, email: anna.machalikova@vlada.gov.sk.