Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR zrealizovala prvý seminár pre učiteľov základných a stredných škôl na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie

14.02.2017

Dňa 14. februára 2017  sa uskutočnil seminár, ktorý zorganizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len: SKPK“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) na  tému:

Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Cieľom seminára bolo bližšie vysvetliť učiteľom témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu Úradu vlády SR v tejto oblasti za prítomnosti lektorov z praxe, vrátane poskytnutia praktických informácií.
  
Na seminári sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, predovšetkým riaditeľov základných a stredných škôl z Bratislavského kraja, zamestnancov MŠVVŠ SR a im podriadených organizácii (MPC a Národný ústav certifikovaných meraní) a zamestnancov SKPK vrátane generálneho riaditeľa sekcie Ing. Milana Ježa.

Seminár bol zo strany účastníkov vyhodnotený veľmi pozitívne.

Na seminári sa zúčastnil štátny tajomník MŠVVŠ SR Mgr. Peter Krajňák, ktorý v úvode vystúpil s príhovorom o dôležitosti boja proti podvodom a korupcii v spoločnosti. Podporil výučbu týchto kľúčových tém na školách a uvítal možnosť pokračovať v šírení  informácií aj do ďalších krajov na Slovensku.

Súvisiacu tlačovú správu vydal aj Úrad vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/ochrana-financnych-zaujmov-eu-v-sr-vdaka-uradu-vlady-uz-treti-rok-v-pozornosti-skol/
 
Fotogaléria k podujatiu,
Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR zrealizovala prvý seminár pre učiteľov základných a stredných škôl na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie

Späť na fotogalériu