Reorganizácia OLAFu od februára 2012

02.02.2012

1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler.

Nová organizačná štruktúra a zmeny vo vyšetrovacích procedúrach majú za cieľ nasmerovať disponibilné zdroje na prioritné aktivity ako aj zefektívniť a skvalitniť vyšetrovania OLAFu.   

„Spôsob, akým sa rozhodneme otvoriť alebo neotvoriť vyšetrovanie, bude transparentnejší, keďže budeme zverejňovať naše vyšetrovacie priority. Viac sa budeme sústreďovať na najdôležitejšie prípady, nielen na tie, pri ktorých je najväčšia možnosť vrátenia zneužitých peňazí“ povedal generálny riaditeľ OLAFu.

Nové organizačné a vyšetrovacie postupy OLAFu zohľadnili aj stanoviská Dvora audítorov, Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie, ako aj návrhy vznesené počas diskusie o novele Nariadenia č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných OLAFom.

Postupy pri vyšetrovaniach sa tiež zjednodušili. Bol vytvorený nový odbor, ktorý bude vyhodnocovať všetky prijaté informácie, obsahujúce podozrenia z podvodov a otvárať nové prípady v krátkom časovom rozsahu.

Aj keď počet zamestnancov zostal nezmenený, došlo k presunu pracovníkov z neoperatívnych úloh do vyšetrovacích odborov.

Aktivity v oblasti tvorby politiky boja proti podvodom budú sústredné do jedného direktoriátu s cieľom zlepšiť podporu Komisii pri tvorbe a implementácii politík v oblasti prevencie a odhaľovania podvodov, zvýšiť podporu členským štátom ako aj sústrediť pozornosť na rozvoj prioritných iniciatív ako napr. Úrad Európskeho prokurátora.

Popri týchto zmenách, vrátane zmeny loga úradu, OLAF spustil novú webstránku:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm