Program Hercule III: nové financie na boj proti podvodom

17.04.2014

Dňa 21. marca 2014 nadobudol účinnosť nový program pre boj proti podvodom Hercule III.  Program takto dáva k dispozícii členským štátom 104.9 mil. € na podporu ich boja proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam. Program pomáha financovať konkrétne projekty; napríklad nákup  x - ray skenerov, technického vybavenia, ktoré sú zamerané na zastavenie pašovania a inej trestnej činnosti proti finančným záujmom EÚ.
" Nový program Hercule III bude podporovať členské štáty v ich úsilí v boji proti nezákonnej činnosti proti rozpočtu EÚ. Program pomôže financovať projekty, ktorých cieľom je zabezpečiť, že podvodníci sú stíhaní a že peniaze daňových poplatníkov sú chránené. " povedal generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF),  Giovanni Kessler.
Hercule III bude financovať taktiež vzdelávacie aktivity. Tým umožní uľahčenie výmeny osvedčených postupov prostredníctvom seminárov a konferencií, venovaných napríklad prevencii korupcie pri zadávaní verejných zákaziek. Školenia budú poskytované aj pre zamestnancov orgánov činných v trestnom konaní, aby posilnili a priebežne aktualizovali svoje schopnosti v oblasti digitálnej forénzie.
Ďalšie informácie nájdete v samotnej tlačovej správe OLAF-u zo dňa 21. 3. 2014:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140321_01_en.htm