Pracovné rokovanie za účasti európskeho prokurátora na Úrade vlády SR

17.05.2021

Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na Úrade vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), ktoré organizoval odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), sekcie kontroly ÚV SR so zástupcami Generálnej prokuratúry SR za účasti európskeho prokurátora JUDr. Juraja Novockého. Pracovné rokovanie sa konalo v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave.
 
Predmetom uvedeného rokovania bolo prediskutovanie možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi Európskou prokuratúrou (EPPO) a ÚV SR s ohľadom na predpokladaný dátum začatia činnosti EPPO k 1. 6. 2021.