ONÚ OLAF pripravil na mesiac marec 2 školenia zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

28.02.2023

Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS organizuje v mesiaci marec 2023 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy nasledujúce školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ:
 
1. Riadenie rizík a boj proti podvodom“
Termín a miesto konania: 17. 03. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
 
Školenie bude zamerané na problematiku riadenia rizík a význam boja proti podvodom v prostredí EŠIF, predchádzanie podvodom, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, postupy a procesy uplatňované riadiacim orgánom ako aj uvedenie praktických skúseností z riadenia rizík a z externých auditov, vrátane diskusie. Súčasťou školenia bude aj workshop na tému riadenia rizík.
Lektorom školenia bude zamestnanec Ministerstva vnútra SR.
                                                                                            
 
2. „Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 a ich dopady“
Termín a miesto konania: 21. 03. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
 
Školenie bude zamerané zmeny v postupoch zadávania zákaziek, zmeny v revíznych postupoch a profesionalizácia a ďalšie zmeny zákona, diskusia.  
Lektormi školenia budú zamestnankyne Úradu pre verejné obstarávanie.