ONÚ OLAF pripravil na mesiac máj 2 školenia zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

12.05.2023

ONÚ OLAF Úradu vlády SR organizuje v spolupráci s partnermi siete AFCOS v mesiaci máj 2 školenia zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku.  Školenia sú určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy v Slovenskej republike.
 
Dňa 15. mája 2023 sa uskutoční v účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik, Bôrik 15, v Bratislave  školenie na tému„Výber vzorky pre overenie oprávnenosti výdavkov pre začiatočníkov.
 
V teoretickej časti sa bude venovať štatistickej teórii výberu vzorky, predstaveniu jednotlivých štatistických a neštatistických metód výberu vzorky a v praktickej časti bude zamerané na  štatistický a neštatistický výber vzorky, na vyhodnotenie vybranej vzorky a formulovanie záveru, vrátane ukážky a praktického nácviku výberu vzorky samotnými účastníkmi školenia.
Lektormi školenia budú zamestnanci Ministerstva financií SR.
 
Dňa 30. 5. 2023 sa bude konať tiež v účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik, Bôrik 15, v Bratislave  školenie pod názvom„Európska prokuratúra - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach“.

Na školení bude vysvetlené postavenie, štruktúra a právomoc Európskej prokuratúry, objasnená úloha Európskej prokuratúry v trestnom konaní, spolupráca a výmena informácií s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami. V poslednej časti bude prezentovaná pôsobnosť Európskej prokuratúry pri ochrane finančných záujmov EÚ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.                                                                                            
Lektorkami školenia budú európske delegované prokurátorky.