ONÚ OLAF prezentoval tému ochrany finančných záujmov Európskej únie na Dni Európy 2023

15.05.2023

Dňa 9. mája 2023 sa konalo v Starej tržnici v Bratislave jedno z hlavných podujatí v rámci osláv Dňa Európy 2023, na ktorom odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) prezentoval v spoločnom stánku s oddelenie informovanosti a publicity Úradu vlády SR tému ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom.
 
Návštevníkov podujatia, medzi ktorými boli najmä žiaci základných a stredných škôl, ONÚ OLAF informoval o svojej úlohe pri ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom, o Európskom úrade pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj o možnostiach nahlasovania podozrení z nezrovnalostí a podvodov. Účastníci podujatia mali tiež možnosť zapojiť sa do súťažného kvízu, za čo boli odmenení cenami a boli im poskytnuté aj informačné materiály.

Viac informácií o podujatí môžete nájsť na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a na webovej stránke Partnerskej dohody.
 
Organizátormi osláv Dňa Európy v Bratislave bolo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Európsky orgán práce, Európska investičná banka, Európsky fond regionálneho rozvoja a Stará tržnica.
 
Fotogaléria z účasti na podujatí: