ONÚ OLAF organizoval vo februári 2023 školenie na tému “ Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe“

23.02.2023

Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS organizoval dňa 14. februára 2023 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy,v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚna tému: Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe“
 
Školenie bolo zamerané na objasnenie základných pojmov v danej oblasti a pravidlá finančnej kontroly a auditu, praktické príklady z praxe a diskusiu.
 
Lektormi školenia boli zamestnanci Ministerstva financií SR.