OLAF a talianska Guardia di Finanza odhalili 9-miliónový podvod voči finančným záujmom EÚ

26.11.2013

Spoločné vyšetrovacie činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a talianskej Guardia di Finanza viedli k odhaleniu veľkého podvodu, ktorý pripravil rozpočet EÚ o viac než 9 miliónov Eur. Zistilo sa, že talianska firma zneužila financovanie z Európskeho rozvojového fondu určené pre rozvojové projekty v Afrike. Do ukončenia súdneho konania talianske orgány zaistili budovy patriace vyšetrovanej spoločnosti a nariadili zmrazenie jej aktív a bežných účtov. Táto operácia je výsledkom dobrej spolupráce a prevádzkových synergií medzi OLAF-om a Guardia di Finanza.

Akcia talianskych orgánov bola vyvolaná dvoma vyšetrovaniami vykonávanými OLAF-om z roku 2010 a 2011. Týmito vyšetrovaniami sa odhalilo, že talianska spoločnosť so sídlom v Ríme podvodne získala EÚ fondy určené na projekty rozvoja infraštruktúry v Afrike.

Jednou z použitých metód bolo, že spoločnosť uzavrela fiktívne partnerstvá s cieľom získať finančné prostriedky EÚ. Protiprávne uviedla v technickej dokumentácii mená expertov, ktorí v skutočnosti o týchto projektoch nevedeli alebo nesúhlasili s účasťou v nich, a nahradila ich menej kvalifikovanými odborníkmi, hneď ako bolo financovanie zo strany EÚ udelené.

Tieto podvodné metódy umožnili spoločnosti vyhrať tendre a získavať finančné prostriedky EÚ na úkor ostatných účastníkov hospodárskej súťaže dodržiavajúcich zákon.  Okrem toho, takéto podvodné správanie poškodilo finančné záujmy EÚ tým, že spôsobilo zlú implementáciu niekoľkých rozvojových projektov, ktoré budú teraz vyžadovať ďalšie investície na opravu chybnej infraštruktúry.

OLAF vydal finančné odporúčania príslušnému útvaru Európskej komisie. Tento útvar odporučil uložiť správne finančné sankcie na spoločnosť, ktorej sa týkali uvedené skutočnosti a požadoval vyhľadanie dodatočných škôd vyplývajúcich zo zmluvnej zodpovednosti. OLAF postúpil výsledky svojho vyšetrovania príslušným talianskym orgánom na informáciu a prípadné ďalšie konanie.

Talianska Guardia di Finanza pokračovala v následných vyšetrovaniach, ktoré odhalili  rozsiahlu schému podvodu pri zmluvách, ktoré sa týkali viacerých afrických krajín. Na základe týchto vyšetrovaní sudca pre predbežné vyšetrovanie v Ríme nariadil zadržanie budov patriacich vyšetrovanej spoločnosti, rovnako ako zmrazenie jej aktív a bežných účtov. V súčasnosti prebiehajú v Taliansku súdne konania.

Bližšie informácie môžete nájsť v samotnej tlačovej správe OLAFu č. 7/2013 zo dňa 19. novembra 2013 zverejnenej na webovom sídle OLAF-u na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20131119_01_en.htm