Odbor Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému poskytovania príspevku EŠIF v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ s dôrazom na trestnoprávnu rovinu

09.10.2020

Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu.

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 15. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR GP SR (ďalej len „ÚŠP GP SR“) školenie zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému: 
 
„Poskytovanie príspevku EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ s dôrazom na trestnoprávnu rovinu“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia sú zamestnanci ÚŠP GP SR.  
       
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR - hotel Bôrik, v čase od 08:30 do 16:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.