OCKÚ OLAF sa prezentoval na oslavách Dňa Európy 2015 v Bratislave

14.05.2015

Dňa 7. mája 2015 sa konali v Bratislave na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluorganizoval aj Úrad vlády SR (ÚV SR). Na organizácii podujatia na Hviezdoslavovom námestí, zameranom na informovanie o európskych štrukturálnych fondoch, sa podieľal aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF), ktorý prezentoval pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike formou informovania návštevníkov o uvedenej problematike, o možnostiach nahlasovania podozrení z nezrovnalostí (t.j. nedostatkov a pochybení pri čerpaní a tvorbe prostriedkov EÚ v členských štátoch), rozdávaním informačných materiálov a zapojením sa do pripravených vedomostných súťaží. Na podujatí sa zúčastnil aj sieťový partner OCKÚ OLAF z Finančného riaditeľstva SR, konkrétne z Colného úradu v Bratislaveukážkami schopností  špeciálne vycvičených psov colných úradov na vyhľadávanie tabakových výrobkov, peňažnej hotovosti, drog, či chránených druhov rastlín a živočíchov a pod.
Na podujatí sa súčasne prezentoval aj odbor kontroly a prevencie korupcie sekcie kontroly a prevencie korupcie ÚV SR, ktorého zástupcovia informovali o téme korupcie, možnostiach jej nahlasovania príslušným inštitúciám. Taktiež sa zapojili aj formou účasti na súťažných kvízoch.

Viac informácií o zrealizovanom podujatí nájdete na hlavnej stránke Úradu vlády SR:
http://www.vlada.gov.sk/oslavy-dna-europy-na-namestiach-bratislavy-s-operacnymi-programami-uradu-vlady-su-v-plnom-prude/ 
http://www.vlada.gov.sk/na-den-europy-oslavte-s-nami-europske-narodeniny-hudbou-sutazami-a-skvelou-zabavou/
 
Doplňujúce informácie:
Dňa 9. mája 2015 sa uskutočnil v Bruseli Deň otvorených dverí európskych inštitúcií, v rámci ktorých sa prezentoval aj Európsky úrad pre boj proti podvodom – OLAF.
Fotogalériu k stánku Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pod názvom „Stop podvodom s OLAF-om“ nájdete na nasledovnom odkaze:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/multimedia-library/photos/index_2015_en.htm

Fotogaléria