OCKÚ OLAF pokračuje v organizovaní školení z oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

17.08.2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 03. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) školenie z oblasti finančnej kontroly pod názvom:   

„Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia sú zamestnanci MF SR.     
  
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotela Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.