OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite

13.06.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 22. júna 2017 školenie na tému:
 
„Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite“
 
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektorkou školenia bude zamestnankyňa MF SR.  
  
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 08:30 h do 12:45 h s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do    15. 06. 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.