OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

23.09.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 30. septembra 2016 školenie na tému:
 
„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Na školení bude odprezentovaná trestnoprávna charakteristika trestných činov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a vybrané právne a aplikačné problémy v oblasti odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Lektorom školenia bude zamestnanec NAKA.   

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 11:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 27. septembra 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.