OCKÚ OLAF organizuje školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní

08.03.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 14. marca 2016 školenie na tému:
 
"Nový zákon o verejnom obstarávaní“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Školenie sa bude venovať základným informáciám o novom zákone o verejnom obstarávaní, vybraným výnimkám z verejného obstarávania, princípom verejného obstarávania, stanovovaniu predpokladanej hodnoty zákazky,predbežným trhovým konzultáciám, novým podmienkam účasti a dôvodom na vylúčenie.

Lektorom školenia bude zamestnanec ÚVO.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 10. marca 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.