OCKÚ OLAF organizuje školenie o nezrovnalostiach v poľnohospodárskych fondoch EÚ

04.04.2014

Dňa 7. apríla 2014 sa uskutoční na Úrade vlády SR školenie, ktoré organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na tému:
  • Nezrovnalosti v Poľnohospodárskych fondoch v podmienkach Slovenskej republiky
Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v poľnohospodárskych fondoch EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci štátnej správy.  
 
Školenie je zamerané najmä na inštitucionálny rámec, základné kompetencie a zodpovednosti jednotlivých orgánov Európskej komisie a Slovenskej republiky (ďalej len „EK a SR“) zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v poľnohospodárskych fondoch, procedurálne riešenie nezrovnalostí v poľnohospodárskych fondoch, administratívne a správne postupy, postupy nahlasovania nezrovnalostí v SR na EK a finančné dôsledky nevykonaného vymáhania, vykazovanie nezrovnalostí z pohľadu EK a vzájomné započítanie pohľadávok v poľnohospodárskych fondoch.