OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb

18.04.2017

Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Trestná zodpovednosť právnických osôb“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Na školení bude prezentovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
 
Lektorom školenia bude zamestnanec MS SR.  
    
Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR v čase od 8:30 do 12:45 hod. s registráciou od 8:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne najneskôr do 20. Apríla 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.