OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR

28.09.2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 6. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektorom bude zamestnanec FR SR.      
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR - hotela Bôrik, v čase od 8:30 do 16:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.