OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní identifikovaných pri výkone dohľadu

25.02.2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. marca 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) už tretie školenie v tomto roku na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia budú zamestnanci ÚVO.       

Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotela Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.